• Shah Alam, Selangor
  • +603 5522 3543 / 3436
  • bhea@unisel.edu.my

Taklimat Pelaksanaan KPI

Taklimat Pelaksanaan KPI telah diadakan di semua fakuti di Shah Alam Dan Bestari Jaya. Terdapat 2 sesi taklimat yang telah diadakan seperti berikut:

Sesi 1 diadakan pada 30 November 2017 (Rabu)

Sesi 2 diadakan pada 30 November 2017 (Rabu)

Need More Information?

Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

Contact Us